نگاهی به انیمیشن جدید The Lego Movie و مقایسه آن با نمونه های مشابه داخلی

این لگو، متفاوت است!